Parallelism※

murasameshikibumurasameshikibu
Description
サビだけ作曲