Piano Chord Chart

Си, СиM, СиΔ, Си maj, Си Major
Notes: Си, Ре♯, Фа♯
Си, СиM, СиΔ, Си maj, Си Major (первая инверсия/обращение)
Notes: Ре♯, Фа♯, Си
Си, СиM, СиΔ, Си maj, Си Major (вторая инверсия/обращение)
Notes: Фа♯, Си, Ре♯