Piano Chord Chart

Си#, Си#M, Си#Δ, Си# maj, Си# Major
Notes: Си♯, Реx, Фаx
Си#, Си#M, Си#Δ, Си# maj, Си# Major (первая инверсия/обращение)
Notes: Реx, Фаx, Си♯
Си#, Си#M, Си#Δ, Си# maj, Си# Major (вторая инверсия/обращение)
Notes: Фаx, Си♯, Реx