Piano Chord Chart

B#+M7, B#+Δ, B#M7♯5, B#M7+5, B#Δ♯5, B#Δ+5, B# augmaj7
Notes: B♯, Dx, Fx♯, Ax
B#+M7, B#+Δ, B#M7♯5, B#M7+5, B#Δ♯5, B#Δ+5, B# augmaj7 (1st inversion)
Notes: Dx, Fx♯, Ax, B♯
B#+M7, B#+Δ, B#M7♯5, B#M7+5, B#Δ♯5, B#Δ+5, B# augmaj7 (2nd inversion)
Notes: Fx♯, Ax, B♯, Dx
B#+M7, B#+Δ, B#M7♯5, B#M7+5, B#Δ♯5, B#Δ+5, B# augmaj7 (3rd inversion)
Notes: Ax, B♯, Dx, Fx♯