Piano Chord Chart

Si, SiM, SiΔ, Si maj, Si Major
Notes: Si, Ré♯, Fa♯
Si, SiM, SiΔ, Si maj, Si Major (1st inversion)
Notes: Ré♯, Fa♯, Si
Si, SiM, SiΔ, Si maj, Si Major (2nd inversion)
Notes: Fa♯, Si, Ré♯