Piano Chord Chart

Fa, FaM, FaΔ, Fa maj, Fa Major
Notes: Fa, La, Do
Fa, FaM, FaΔ, Fa maj, Fa Major (1st inversion)
Notes: La, Do, Fa
Fa, FaM, FaΔ, Fa maj, Fa Major (2nd inversion)
Notes: Do, Fa, La