Piano Chord Chart

Do6, DoM6, Do maj6
Notes: Do, Mi, Sol, La
Do6, DoM6, Do maj6 (1st inversion)
Notes: Mi, Sol, La, Do
Do6, DoM6, Do maj6 (2nd inversion)
Notes: Sol, La, Do, Mi
Do6, DoM6, Do maj6 (3rd inversion)
Notes: La, Do, Mi, Sol