Piano Chord Chart

Do#M13, Do#Δ13, Do# maj13
Notes: Do♯, Mi♯, Sol♯, Si♯, Re♯, Fa♯, La♯
Do#M13, Do#Δ13, Do# maj13 (1st inversion)
Notes: Mi♯, Sol♯, Si♯, Do♯, Re♯, Fa♯, La♯
Do#M13, Do#Δ13, Do# maj13 (2nd inversion)
Notes: Sol♯, Si♯, Do♯, Re♯, Mi♯, Fa♯, La♯
Do#M13, Do#Δ13, Do# maj13 (3rd inversion)
Notes: Si♯, Do♯, Re♯, Mi♯, Fa♯, Sol♯, La♯