Piano Chord Chart

C+M7, C+Δ, CM7♯5, CM7+5, CΔ♯5, CΔ+5, C augmaj7
Notes: C, E, G♯, B
C+M7, C+Δ, CM7♯5, CM7+5, CΔ♯5, CΔ+5, C augmaj7 (1st inversion)
Notes: E, G♯, B, C
C+M7, C+Δ, CM7♯5, CM7+5, CΔ♯5, CΔ+5, C augmaj7 (2nd inversion)
Notes: G♯, B, C, E
C+M7, C+Δ, CM7♯5, CM7+5, CΔ♯5, CΔ+5, C augmaj7 (3rd inversion)
Notes: B, C, E, G♯