Piano Chord Chart

Cm7, C-7, C min7
Notes: C, E♭, G, B♭
Cm7, C-7, C min7 (1st inversion)
Notes: E♭, G, B♭, C
Cm7, C-7, C min7 (2nd inversion)
Notes: G, B♭, C, E♭
Cm7, C-7, C min7 (3rd inversion)
Notes: B♭, C, E♭, G