Piano Chord Chart

Co7, C°7, C dim7
Notes: C, E♭, G♭, B♭♭
Co7, C°7, C dim7 (1st inversion)
Notes: E♭, G♭, B♭♭, C
Co7, C°7, C dim7 (2nd inversion)
Notes: G♭, B♭♭, C, E♭
Co7, C°7, C dim7 (3rd inversion)
Notes: B♭♭, C, E♭, G♭