Piano Chord Chart

Fa7, Fa dom
Notes: Fa, La, Do, Mi♭
Fa7, Fa dom (1st inversion)
Notes: La, Do, Mi♭, Fa
Fa7, Fa dom (2nd inversion)
Notes: Do, Mi♭, Fa, La
Fa7, Fa dom (3rd inversion)
Notes: Mi♭, Fa, La, Do