Piano Chord Chart

Fam, Fa-, Fa min, Fa Minor
Notes: Fa, La♭, Do
Fam, Fa-, Fa min, Fa Minor (1st inversion)
Notes: La♭, Do, Fa
Fam, Fa-, Fa min, Fa Minor (2nd inversion)
Notes: Do, Fa, La♭