Piano Chord Chart

Fa#7b13, Fa#7-13
Notes: Fa♯, La♯, Do♯, Mi, Re
Fa#7b13, Fa#7-13 (1st inversion)
Notes: La♯, Do♯, Mi, Fa♯, Re
Fa#7b13, Fa#7-13 (2nd inversion)
Notes: Do♯, Mi, Fa♯, La♯, Re
Fa#7b13, Fa#7-13 (3rd inversion)
Notes: Mi, Fa♯, La♯, Do♯, Re