Piano Chord Chart

Fa#7, Fa# dom
Notes: Fa♯, La♯, Do♯, Mi
Fa#7, Fa# dom (1st inversion)
Notes: La♯, Do♯, Mi, Fa♯
Fa#7, Fa# dom (2nd inversion)
Notes: Do♯, Mi, Fa♯, La♯
Fa#7, Fa# dom (3rd inversion)
Notes: Mi, Fa♯, La♯, Do♯